Skip to content

ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ସହ ଖେଳ – 4 | Odia Jouna Gapa

🔥 Odia Jouna Gapa (135) : କହିଲି ଆରେ ସୁପ୍ରିୟା ତୋର ଦୁଧ ଖୁବ ବଢିଆ ହେଇଛି l ସେ ହସିଦେଇ କହିଲା ହଁ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ଏଗୁଡିକ ଖୁବ ପସନ୍ଦ l ମୋ ସହ ଗପିଲା ବେଳେ ତୁମ ନଜର ଏଇଠି ଥାଏ l ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ତୁମେ ତୁମ ହାତ ମାର ଏଇ ଜାଗାରେ l ମୁଁ ତା ବ୍ଲାଉଜ ହୁକ ଖୋଲୁଖୋଲୁ କହିଲି ଖାଲି ଡ୍ରେସ ଉପରୁ ଏଗୁଡିକ ଦେଖିଥିଲି ଅସଲରେ କେବେ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ପାଇନି ରେ l ସେ କହିଲା ହଉ ଆଜି ଅସଲରେ ଦେଖିଦିଅ l ଆଜି ଏ ସୁପ୍ରିୟା ପୁରାପୁରି ତୁମର ଆଉ ଏ ସୁପ୍ରିୟା ସହ ଯାହା ଇଛା ତାହା କର l ବ୍ଲାଉଜ ହୁକ ଖୋଲିଲା ପରେ ବ୍ରା କପ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁଧ ଭଲ ଭାବେ ଦିଶିଥିଲେ l ମୋ ମୁହଁ ନେଇ ସେଠି ରଖି ଜିଭ କାଢି ତା କ୍ଲିଭେଜରେ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲି l ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ନେଇ ତା ଦୁଧରେ ମାଡି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତ ତା ପିଠି ଆଡକୁ ନେଇ ବ୍ରାର ହୁକ ବି ଖୋଲିଦେଲି l ଚିକ୍କଣ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ତାକୁ ମୋ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ତା ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲି l କିଛି ସମୟ ତା ଓଠକୁ ଚୁମିଲା ପରେ ମୁହଁକୁ ନେଇ ତା ଦୁଧରେ ରଖି ଚୁମା ଦେଇ ଚାଲିଲି l ତା ନରମ ନରମ ଦୁଧରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ସେ ଚାପି ଧରିଥିଲା l

ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ସହ ଖେଳ – 3 | Odia Jouna Gapa

ମୋ ଜିଭ କାଢି ତା ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲି l ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧ ପାଟିରେ ନେଇ ଚୁସିବାରେ ଲାଗିଲି l ଓଃ କି ମସ୍ତ ଦୁଧ ତାର l ସେ କହୁଥିଲା, ଖାଇଦିଅ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଖାଇଦିଅ, ଆଜି ଏ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଖାଇଦେଇ ତୁମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର l ମୁଁ ତାକୁ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ତା ଉପରକୁ ଆସି ଦୁଧ ସହ ଖେଳୁଥିଲି l ଚିପୁଥିଲି, ଚଚୁମୁଥିଲି, କାମୁଡୁଥିଲି, ଚାଟୁଥିଲି, ଚୁମୁଥିଲି l ସେ ଆଖିବୁଜି ମଜ଼ା ନେଉଥିଲା l ଗୋଟେ ହାତ ତଳକୁ ନେଇ ତା ଶାଢୀର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଲି ଆଉ ସାୟା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଉପରେ ହାତ ରଖିଲି l ପଚାରିଲି ୟା ତଳ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି l ସେ ଲାଜେଇଜାଇ କହିଲା ନିଜେ ଦେଖୁନ l ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତା ଶାଢ଼ୀ, ସାୟା ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଖୋଲି ତାକୁ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି l ସେ ଲାଜରେ ହାତ ନେଇ ତା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା l ନଙ୍ଗୁଳି ସୁପ୍ରିୟା ଖୁବ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା l ଗୋରା ଦେହରେ ବଡ ବଡ଼ ଦୁଧ, ଆଉ ଦୁଧ ଉପରେ କଳା କଳା ଭୁଣ୍ଡି, ମାଉଁଶିଆ ଚିକଣ ଜଙ୍ଘ, ଆଉ ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିରେ ବାଳୁଆ ବିଆ l ତା ପୁରା ଦେହକୁ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଛା ହେଉଥିଲା l ତା ପୁରା ଦେହକୁ ଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲି ଆଉ ଦୁଧକୁ ମସ୍ତ କରି ଚିପୁଥିଲି l ମୋ ହାତ ଆଣି ତା ବିଆରେ ରଖିଲି ଆଉ ତା ସେଣ୍ଟିକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଘସୁଥିଲି l 🔥 Odia Jouna Gapa (135), Odia Sex Stories.

ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ମୋତେ ଭିଡି ଧରିଲା ଆଉ ମୋ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା l କହିଲା ଓଃ ସ୍ୱରୂପ କଣ କରୁଛ l ମୋ ଦେହସାରା ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି l ଏହା କହି ସେ ମୋତେ ତଳେ ଶୁଆଇ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା l ମୋ T ଶାର୍ଟକୁ ହାତ ଉପରଦେଇ ବାହାର କରିଦେଲା ଆଉ ମୋ ଟ୍ରାକ ପେଣ୍ଟକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଲା l ମୋ ବାଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଟାଣ ହେଇସାରିଥିଲା l ସେ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ସାଉଁଳିବାରେ ଲାଗିଲା ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆହୁରି ଟାଣ ହୋଇଗଲା l କହିଲା ଓଃ ସ୍ୱରୂପ ତୁମର କେତେ ବଡ଼ ମ ଆଉ ମୋଟା ବି l ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁ ପରେଶ ବାବୁଙ୍କ ଏତେ ବଡ ନୁହେଁ କି l ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନା କଲା l ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ଚାପିଧରି ତା ମୁହଁ ସାରା ଚୁମାରେ ଭରିଦେଲି l
ତାକୁ ତଳେ ଗଡେଇ ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ଆସିଗଲି l ପୁଣିଥରେ ତା ଦୁଧକୁ ମୁହଁରେ ନେଇ ଚୋଷିବାରେ ଲାଗିଲି ଗୋଟେ ହାତ ତା ବିଆରେ ରଖି ସାଉଁଳିବାରେ ଲାଗିଲି l ବିଆ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଓଦା l ମୁଁ ବିଆରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଆହୁରି ଓଦା କରିଦେଲି l ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିପାରିଲାନି,ମୋତେ ଭିଡ଼ିଧରି ଚୁମା ଦେଇ କହିଲା ଆଉ ଡେରି କରନି ସ୍ୱରୂପ l ତୁମ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଗେହିଁଦିଅ l ମୁଁ ବି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତା ବିଆରେ ଘଷିବାରେ ଲାଗିଲି ଆଉ ଘସୁ ଘସୁ ବିଆ ଭିତରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇଦେଲି l ସେ ଓଃ ମା ମରିଗଲି କହି ଚିଲେଇଲା l ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ତାକୁ ଗେହିଁ ଚାଲିଲି l
ହାତ ଦୁଇଟି ତା କନ୍ଧ ସାଇଡରେ ଭରା ଦେଇ ତାକୁ ଗେହିଁ ଚାଲିଲି l ଭାବିପାରୁନଥିଲି କି ଯାହା ନାଁ ରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ହାଲଉଥିଲି ଆଜି ତାକୁ ଅସଲରେ ଗେହିଁବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି l ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ ଷ୍ଟୋକ ମାରୁଥିଲି ଆଉ ସୁପ୍ରିୟା ପାଟିରୁ ଉଃ ଓହଃହଃ ଆଆ ବାହାରୁଥିଲା ତା ଟାଇଟ ବିଆରେ ଗେହିଁବାକୁ ଖୁବ ମଜ଼ା ଲାଗୁଥିଲା l ଆଉ ସେ ବି ମୋ ଗିହାଁର ମଜ଼ା ନେଉଥିଲା ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝଡି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣି ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଥିଲା l ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗେହିଁବା ସହ ତା ଦୁଧ ଚିପୁଥିଲି ଆଉ ତା ଓଠରେ ଓ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଉଥିଲି l ଏମିତି ଭାବେ ଲଗାତାର 12/13 ମିନିଟ ଗେହିଁଲା ପରେ ମୋର ବି ବାହାରିବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା l ଆଉ ଜୋର ଜୋର ରେ ଗେହିଁ ତା ବିଆ ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲି ଓ ମନ ଖୁସିରେ ତା ପାଖରେ ସୋଇପଡିଲି l ସେ ବି ଖୁସିରେ ମୋତେ ଭିଡି ଧରିଲା l ସେଦିନ ରାତିରେ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ଦୁଇଥର ଗେହିଁଲି ଆଉ ଶେଷ ଥର ଗେହିଁଲାପରେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସି ସୋଇପଡିଲି l ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରେଶ ବାବୁ ଆସି ପହଁଚିଲେ l ରାତିସାରା ନ ସୋଇ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଘରକୁ ଆସି ଶୋଇପଡିଲେ l ମୁଁ ବି ଦିନ ନଅଟା ବେଳେ ଉଠିଲି l ପରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ ଓଡ଼ିଆ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି l ଆସିଲାବେଳେ ବାଟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଗଲୁ l ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ ନେଇ ସେଠାକୁ ଖାଇବା ମଗେଇଲୁ l ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଆଉଥରେ ଗେହିଁଲି l ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସୁପ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ଥର ଗେହିଁଛି..
ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି l ସୁପ୍ରିୟାକୁ ନ ପାଇବାର ଯୋଉ ଗ୍ଲାନି ମନରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ l ମୋର ବି ବାହାଘର ହୋଇଗଲାଣି l ସୁପ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଗଲାଣି l କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା କୁହେ ଯେ ସେ ପୁଅଟି କୁଆଡେ ମୋ ତରଫରୁ l 🔥 Odia Jouna Gapa (135), Odia Sex Stories.

x