Skip to content

ଘରେ କେହି ନାଥିବା ବେଲେ ହୋମୋ ହେଗାଲା | Odia Jouna Gapa

🔥 Odia Jouna Gapa (131) : ସେଦିନ ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ବାପାବୋଉ ପୁଜା ପାଇଁ ବଜାର ସଉଦା ଆଉ ପୋଷାକ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମ ସାନ ପରିବାରରେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ, ବାପା ମାଆ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହେ, ମୁଁ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛି,
ଦିନବେଳେ ଖାଇବା ସାରିଦେଇ ସେମାନେ ବଜାର ବାହାରି ଗଲେ, ମୁଁ ଘରେ ଏକା, ଏକା ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ୍ କରେ, ଘର ସରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବୁଲେ, ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ୍ ଦେଖେ ଆଉ ମୁଠି ମାରେ, ସେଇ ଯୋଜନା କରିଲି, ଟିଭିରେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲଗେଇ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ୍ ଲଗେଇ ଦେଲି ଆଉ ଗାମୁଛାଟିଏ ପିନ୍ଧିଦେଇ ଟିଭି ସାମନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅମିତ୍ ଫୋନ୍ କରିଲା, ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଆବେ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଆଜି ସାନଗ୍ ସହିତ ମିଶି ମୁଠି ମରାହେବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା,

ଓଡିଆରେ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରୀ ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତୁ | Odia Jouna Kahani

ସେ ହାଫ୍ ପେଣ୍ଟ୍ ଆଉ ଟି-ସାର୍ଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ମୋଟା, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଏନେର୍ଜେଟିକ୍ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସୋଫାରେ ବସି ମୁଠି ମାରୁଥିଲୁ, ସେ ମୋତେ କହିଲା, ତୋ ବାଣ୍ଡ ଟିଏ ଦେଖା? ମୁଁ ଗାମୁଛା ଆଡ଼େଇ ଦେଲି, ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁବା ପରେ ନିଜ ପେଣ୍ଟ୍ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ତା ବାଣ୍ଡ ଦେଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲୁ ଆଉ ସେ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଗରୁ କେଏବ୍ ଏମିତି କରିନଥିଲି, ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଭଲକରି ଦୁହିଁଲା ଭଳି ଚିପୁଥିଲା ଆଊ ମୁଠି ମାରୁଥିଲା, 🔥 Odia sex stories, Odia Jouna Gapa (131).

ତା ବାଣ୍ଡ ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ମୋଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ଶକ୍ତ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଧରିଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋର, କିଛି ସମୟ୍ ପରେ ତା ହାତର ଚାଳନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା? ସେ ମୋତେ ନିରେଖି ଚାହିଁ କହିଲା, ଖରାପ ଭାବିବୁନି ଯଦି ଗୋତେ କଥା କହିବି? ମୁଁ କହିଲି, କହୁନୁ? ସେ କହିଲା, ତୋ ବାଣ୍ଡ ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି ବେ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଟିରେ ନେଇ ଚୋଷିବି? ତା କଥା ଶୁଣିଦେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଧକ ଧକ କରିଲା, କହିଲି, ଆବେ ନଇଁ ଯା ଆଉ ଖାଈ ଯା, ସେ ମୋ ସାମନାରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିଗଲା ଆଊ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ପାଟିରେ ନେଇ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲା,

ଓଃ କି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଜିଭରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟି ଦେଉଥିଲା ତ କେବେ ଲାଳରେ ଓଦା କରିଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ନିଜ ଟି-ସାର୍ଟ୍ ଖୋଲିଦେଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଲି, ତା ଛାତିଟା କୌଣସି ଝିଅ ଭଳି ଥିଲା, ଅତିବଡ଼ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା ଛାତିରେ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଦିଶୁଥିଲା, ମୁଁ ଧିରେ ମୋ ହାତ୍ ନେଇ ତା ଛାତିରେ ଥୋଇଲି ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ ଚିମୁଟିଲି, ସେ ଆଃ ବୋଲି କହି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ମୋ ସାମନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାଉ ଲାଗିଲି, ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଇ ଆଃ ଆଃ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ନଇଁପଡ଼ି ତା ଦୁଧକୁ ଚାଟିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ମୁହ୍ଁକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚିପି ଧରିଲା ଆଊ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଦୁଧ ଖୋଇଦେଲା, ତା ଦୁଧ ଖାଇବା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଉଥରେ ମୁଠେଇ ଧରି ମୁଠି ମାରିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୁଠି ମାରିଲି,
ତା ଦୁଧକୁ ଖାଇବା ବେଳକୁ ତା ବାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନଇଁଗଲି ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସେ ଆଃ ଆଃ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ତାକୁ ସୋଫାରେ ଶୋଇଦେଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଖାଇ ତା ଦୁଧକୁ ଚିମୁଟିବା ପରେ ସେ ଜୋର୍ ଜୋର୍ କରି ନିଶ୍ବାସ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଟିଭିରେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମରେ ୬୯ ପୋଜ୍ ଦେଖି ଆମେ ବି ସେମିତି କରିବାକୁ ଭାଇଲୁ, ଏବେ ସେ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଥିଲି, ମୋ ଅଣ୍ଟା ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୋଷୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୁହଁରଖି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଚୋଷୁଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ଟିଭିରେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ୍ ସରିଗଲାଣି,

କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲୁ, ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସେ ଏମିତି ଚୋଷୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଯିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲା, ଆବେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବୁ? ମୁଁ କେବେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିନଥିଲି, କହିଲି ଆବେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ବାଣ୍ଡକୁ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇବୁ ଆଉ ଗେହିବୁ, ମୁଁ ତଥାପି ଭାବୁଥିଲି କେମିତି କଣ ହେବ, ସେ କହିଲା ତମ ଘରେ ତେଲ ତ ଥିବ? ମୁଁ ହଁ କହିଲା ପରେ କହିଲା ଯା ତେଲ ଟିକେ ନେଇ ଆ,
ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ତେଳ ବୋତଲ ଆଣିବା ପରେ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ବହଳ କରି ତେଲ ପକେଇଲା ଆଊ ଭଲ କରି ବାଣ୍ଡକୁ ତେଲରେ ଓଦା କରିଦେବାପରେ ମୋ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ରହିଲା ଆଉ କହିଲା ଏବେ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଧିରେ ଧିରେ କରି ପୁରା, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କରିଲି, ତେଲ ଲାଗିଥିବା ହେତୁ ବାଣ୍ଡ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ସହଜରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ସୋଫାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ରହିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଗେହି ଚାଳିଲି, ଧମା ଧମ୍ ଗିହାଁ ଦେବାପରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟରେ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ବାହାରିଗଲା, ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପରେ ମୁଁ ସୋଫାରେ ବସିଗଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବାଣ୍ଡ ଆଣୀ ମୋ ପାଟିରେ ନ୍ଦେଇ ଚୋଷିବାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଚୋଷିଲି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତା ବାଣ୍ଡ ବି ଶକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ସୋଫାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇ ତା ବାଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଆସିଲା ଆଊ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେଲା, ମୋଟା ବାଣ୍ଡ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ଟାଇଟରେ ଲାଗିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଧିରେ ଧିରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଭାରି ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ତା ପରେ ସେ ଜୋର୍ ଜୋର୍ କରି ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ତା ବୀର୍ଯ୍ୟ୍ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା,

ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରର ଗାଣ୍ଡି ମାରିବାପରେ, ଗାଧୁଆ ଘରେ ଯାଇ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ଆସି ବସିଲୁ, ସେଦିନ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଟିଭିରୁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବାହାର କରି ମୁଁ ରୁମରେ ଥୋଇଦେବା ପରେ ଅମିତ୍ କହିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ କହିଲି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେ? ସେ କହିଲା, ସେ ବି ବହୁତ୍ ଏଞ୍ଜୟ୍ କରିଲା, ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି, ସେ କହିଲା, ସେ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି କରିଥିଲା, କଲେଜରେ ରେଗିଂ ସମୟରେ ସିନିୟର୍ ଭାଇଜଣେ ତା ଗାଣ୍ଡି ମରିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆଉ କେବେ କରିନଥିଲା ଆଊ ଭଲ ପାର୍ଟନର୍ ଖୋଜୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ ମୋତେ କିସ୍ କରିଲା ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବି ଜୋର୍ କିସ୍ କରିଲି, ସେଦିନ ପରେ ସେ ଅନେକ ଦିନ ରାତିରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ରାତିରେ ରୁମରେ ଲାପଟପରେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେକ୍ସ୍ କରୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆଗକୁ ଜଣେଇବି, 🔥 Odia sex stories, Odia Jouna Gapa (131).

x